Науково-методичний проект "Освітні стратегії соціалізації  особистості громадянського суспільства"


Діяльність педагогічних колективів в межах обласного науково-методичного проекту "Освітні ії соціалізації особистості громадянського суспільства" та міського науково-методичного проекту "Забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії особистості в умовах розбудови громадянського суспільства"

 

В 2015 році педагогічні колективи нашого регіону розпочали роботу над науково-методичною проблемою

Актуальність даної проблеми полягає в тому, що процес соціалізації особистості виконує подвійну функцію: з одного боку він сприяє адаптації особистості до життя в суспільстві, а з іншого відповідає за створення самого суспільства як системи соціальних інститутів та соціальних груп.

Сучасна ситуація в світі в нашій країні вимагає від людини готовності і здатності до активної участі у справах суспільства і держави на основі глибокого усвідомлення своїх прав і обов’язків, себе, як повноправного члена соціальної спільноти, громадянина своєї країни, яка здатна до самореалізації у матеріальній і духовній сферах суспільного життя.

Соціалізація особистості триває все життя, але саме в період дитинства закладається її фундамент.

Виховання і соціалізація дитини проходить під впливом так званих агентів – це соціальні інститути або групи, завдяки яким дитина засвоює загальнолюдські норми, цінності і правила поведінки.

Соціальними агентами І етапу соціалізації особистості – дошкільного дитинства – є ми з вами – тому на нас покладена велика відповідальність в реалізації даної проблеми.

Для роботи над науково-методичною проблемою в нашому місті була створена творча група у складі 25 вихователів-методистів, які відповідально та творчо попрацювали на двох етапах проблеми «Розробка стратегій соціалізації дітей в умовах сучасних дошкільних закладів»

Реалізація кожної науково-методичної проблеми відбувається в 5 етапів, кожен з яких має свою мету, свої завдання і, звісно, результати.

На І підготовчому етапі творча група мала мету конкретизувати основні поняття з питання соціалізації особистості, створити «банк інформації», визначити складові процесу соціалізації, визначити, які умови необхідно створити для розвитку соціальної компетентності кожної дитини.

На першому установчому засіданні на базі ДНЗ №22 «Какова країна» педагогічний колектив представив власний досвід реалізації роботи над варіативною частиною БКДО, а саме лінії розвитку «Гра в шахи».

Практично нами доведено, що результатом навчання грі в шахи є не тільки інтелектуальний розвиток, а й соціально-особистісний розвиток. Діти виявляють творчі здібності, цілеспрямованість, зібраність, винахідливість, повагу і толерантність до партнера, прагнення самостійно досягати успіхів.

Також була представлена реалізація проекту «Добро і зло» за участю батьків вихованців, у ході якого норми моралі та суспільної поведінки були опановані не тільки дітьми, а й скориговані у батьків.

На другому засіданні на базі ДНЗ №18  творчій групі було представлено організоване, комфортне, динамічне, насичене розвивальне середовище, яке є необхідною умовою соціально-особистісного розвитку дітей.

Також творчою групою було обговорено необхідність впровадження інноваційних педагогічних технологій для психолого-педагогічного супроводу розвитку дітей дошкільного віку.

Третє  засідання відбулося за участю педагогічних працівників, які проходили курси підвищення кваліфікації на базі міста. Педагогічний  колектив ДНЗ № 33 розкрив важливість використання творчих ігор в процесі соціалізації дошкільників. А саме сюжетно-рольової гри, в якій діти моделюють дорослі стосунки, навчаються взаємодіяти один з одним, навчаються жити разом.

Для того, щоб спонукати педагогічні колективи використовувати сюжетно-рольові ігри та урізноманітнювати сюжети, активними членами творчої групи були створені відео презентації:  Зоопарк, Перукарня, Цирк, Ательє, Бібліотека, Їдальня, Кафе, Ресторан, Супермаркет.

На другому етапі творчою групою було обґрунтовано важливість співпраці зі школою, батьками, громадськими організаціями, важливість соціального захисту кожної дитини, важливість організації гурткової роботи в дошкільних навчальних закладах.

Активну участь в організації засідань творчої групи прийняли ДНЗ №22 «Казкова країна», №3 «Планета Дитинства»,  №19 «Калинонька»

Метою третього практичного етапу роботи над науково-методичною проблемою, який буде реалізовуватись протягом 2017-2018 навчального року буде  розробка та апробація новітніх педагогічних стратегій та конкретних технологій соціалізації. Проектна діяльність з залученням батьків, школи, громадських організацій.

  • Формування соціальних компетентностей на уроках української мови та літератури засобами інноваційних технологій
  • Розвиток творчої самостійності і пізнавального інтересу учнів  засобами інтерактивного навчання (теоретичні основи)
 
  • Ціннісно-орієнтаційна функція навчального закладу як простір соціалізації особистості
 
  • Психологічні аспекти соціалізації особистості
  • Презентація "Фактори впливу на процес соціалізації особистості"
Скачати презентацію
  • Діагностика вчителів проект (картка №1)
Скачати файл
  • Рада педагогічного колективу 27.10 2015
  • Роль психологічної служби навчального закладу в соціалізації школяра

Психолого-педагогічні  семінари

в рамках роботи над обласним науково-методичним проектом

«Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»

Психологічна компетентність педагога – запорука ефективності освітнього процесу. Психологічну культуру  вчителів академічного ліцею № 15 психологічна служба формує шляхом проведення психолого-педагогічних семінарів тричі на рік.

Робота психолого-педагогічного семінару  спрямована на вирішення існуючих психолого-педагогічних проблем ліцею  та тих, які виникають, а також розробку психологічного підґрунтя методичної теми освітнього закладу у поточному році.

Психолого-педагогічні семінари вирішують  професійні та життєві проблеми вчителів, пов’язаних з навчанням та вихованням школярів.

Оформлені матеріали психолого-педагогічних семінарів можуть  бути використані усіма педагогічними працівниками закладу з метою розширення педагогічної ерудиції та психологічної обізнаності.
 
Docs.com