Веб-квест «Створюємо віртуальний методичний кабінет (ВМК)»

«Систему освіти мають забезпечувати кадри, здатні навчатися впродовж життя, здатні до творчої праці, до професійного розвитку»
(Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті)

Мета веб-квесту:
 • оцінка ефективності використанння веб-квесту як  інноваційної форми роботи з педагогічними працівниками щодо підвищення їх фахової майстерності;
 • визначення оптимальної структури віртуального методичного кабінету як інформаційно-методичного простору інноваційної діяльності педагога;
 • визначення системи умов для реалізації індивідуальної самоосвітньої траєкторії педагога.
Офіційний Web-сайт міського методичного кабінету - це сукупність електронних документів, які висвітлюють достовірну інформацію про нормативні засади та основні напрями діяльності загальноосвітніх закладів та міжшкільних методичних об'єднань міста, об'єднаних одним доменним іменем та є його Інтернет-представництвом.

Основна мета роботи ВМК – це, створення умов для професійного росту педагогів з використанням дистанційних технологій, узагальнення, систематизація й передача передового педагогічного досвіду.

Віртуальний методичний кабінет - це:
 • форма інтерактивного спілкування педагогів, де можна обмінятися інформацією, висловити свою точку зору, одержати консультацію по  питанню, що цікавить;
 • можливість організувати ефективний методичний простір для педагогів, з доступом до необхідної інформації в будь-який час доби;
 • оперативна методична допомога молодим фахівцям;
 • можливість взяти активну участь у віртуальних методичних заходах, представити досвід роботи.
Завданням віртуального методичного кабінету є організація мережевої взаємодії, спільний пошук рішення проблем, формування спільного інформаційного поля, участь у телекомунікаційних заходах.
Функціонування ВМК сприяє розв’язуванню таких завдань, як:
 • створення продуктивних умов для обміну методичними наробітками, програмами, електронними дидактичними матеріалами;
 • популяризація досвіду, що проходить практичну перевірку форм і методів використання інформаційно-комунікаційних технологій у методиці навчання шкільним предметам;
 • створення колекцій корисних посилань і каталогів учбово-методичних матеріалів;
 • проведення мережних конкурсів розроблених учбово-методичних матеріалів;
 • організація дистанційної консультаційної підтримки вчителів (методичний форум, Skype-консультації й т.д.);
 • проведення Інтернет-конференцій і методичних семінарів, відео-конференцій й ін. по актуальних педагогічних проблемах.